Utwórz konto

Koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administratorem danych jest firma Kamil Bystroń Entrepreneur ul. Grota- Roweckiego 31/24 30-348 Kraków.

Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem oraz realizacją Umowy.

Ponadto, dane osobowe klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie dla potrzeb marketingu, wykorzystywane są w celu przekazywania informacji o ofercie oraz świadczonych usługach. Możliwe jest wówczas prowadzenie przez Administratora działań, polegających na profilowaniu klientów, w celu dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klientów

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem zawarcia Umowy. Odmowa podania obowiązkowych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości jej realizacji. Udostępnienie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe przechowywane są przez okres 10 lat.

Dane przetwarzane w celach marketingowych, wykorzystywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom, związanym bezpośrednio z czynnościami podejmowanymi na skutek zawarcia umowy, dążącymi do ich realizacji m.in. firmom kurierskim oraz dostawcom usług i rozwiązań technicznych, czy organizacyjnych.

Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym również możliwość ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją powyższych praw, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych: biuro@feelings-store.pl

Back to Top